DE ONDERDELEN VAN EEN ETICS SYSTEEM

Hoe is een gevelisolatiesysteem samengesteld?

Hoewel de gebruikte producten kunnen veranderen, blijft de structuur van een ETICS-systeem steeds identiek. Voor de realisatie van een gevel met thermische isolatie en afwerking in crepi zijn er talrijke productcombinaties. De componenten van het ETICS-systeem zijn op elkaar afgestemd ; indien men enige vrijheid neemt met de geteste en gegarandeerde combinaties van de fabrikant kan dit mogelijk een impact hebben op de prestaties, het esthetische aspect en de duurzaamheid van het systeem. Wij laten talrijke testen uitvoeren, zowel intern als extern met verschillende organismen, teneinde ons systeem te laten certificeren (ATG) ; wij kunnen bijgevolg niet garant staan voor de duurzaamheid van het systeem vanaf het moment dat de gebruikte producten niet overeenstemmen met onze richtlijnen.

Onze Solution Finder geeft u de mogelijkheid om de compatibiliteit van de producten te testen, zowel met de ondergrond, de gewenste afwerking als met de andere systeemcomponenten. 

Système Etics - ses composants V2.png

De verschillende onderdelen van een buitengevelisolatiesysteem (ETICS) zijn de volgende:

  • Kleefmortel

De isolatiepanelen worden tegen de ondergrond verlijmd met behulp van een kleefmortel. De SupraCem FIX is een mortel die specifiek ontworpen werd voor het verkleven van isolatieplaten, maar alle andere SupraCem mortels kunnen deze rol eveneens vervullen.

  • Isolatiemateriaal

Verschillende isolatietypes mogen gebruikt worden. Meestal wordt voor EPS gekozen, maar andere specifieke panelen komen soms ook voor ; rotswol wordt voornamelijk verkozen voor haar prestaties i.v.m. brandbescherming, terwijl natuurlijke isolatie in houtwol (Diffutherm) bijzonder geschikt is voor houtskeletconstructies.

  • Pluggen (optioneel)

Knauf beschikt over verschillende pluggen voor de eventuele bevestiging van isolatiepanelen in functie van de ondergrond, het isolatietype of de verwerkingsmethode. U vindt al onze pluggen terug in het artikel Pluggen kiezen in functie van hun gebruik. In sommige gevallen zal er een bijkomende bevestiging met pluggen voorzien worden, in andere kan de verlijming van de panelen volstaan. Dit thema wordt behandeld in ons artikel over de mogelijke noodzaak van pluggen.

  • Wapeningsmortel

De wapeningsmortel wordt op het isolatiepaneel aangebracht en zorgt voor de basislaag. Het wapeningsnet wordt vervolgens in het buitenste derde deel van de pleisterlaag ingebed, teneinde de spanningen optimaal te kunnen opnemen.

  • Wapeningsnet

Het wapeningsnet in glasvezel biedt het pleister versterking tegen spanningen veroorzaakt door klimatologische variaties (koud/warm, droog/vochtig, vorst/dooi) en verlaagt hierdoor het risico op barstvorming in het systeem.

  • Primer

De toepassing van een primer is sterk aangeraden indien dun sierpleister gebruikt wordt als afwerking. Het dient vooral als neutralisatie van het zuigvermogen, om vorming van « wolken » te vermijden, en ook om de hechting te verbeteren.

  • Sierpleister

De afwerking varieert volgens het gewenste aspect en de kleur. Knauf biedt een brede waaier aan dunne of dikke sierpleisters, die u via onze tool Kleuren en afwerkingen kunt visualiseren. De kenmerken en voordelen zijn eigen aan elk type sierpleister. Ons artikel Een afwerking kiezen heeft tot doel om u wegwijs te maken in de verschillende afwerkingsmogelijkheden. Niet alle sierpleisters zien compatibel met ieder ETICS-systeem.

  • Verflaag (optioneel)

De toepassing van een bijkomende verflaag draagt bij tot het esthetische uitzicht van de gevel en biedt ook een optimale bescherming in de tijd aan. Sommige verven zullen ook specifieke eigenschappen verlenen aan de pleisterlaag : de verf met zelfreinigend effect Knauf Autol zorgt voor een sterke vermindering van de hechting van vuildeeltjes, die met het regenwater zullen afgewassen worden. De verf Knauf Fassadol TSR « Total Solar Reflexion » bezit een speciale technologie die het mogelijk maakt om fellere en donkerdere kleuren aan te brengen op gevelisolatiesystemen. De complexiteit van gevels met een lage helderheidswaarde wordt beschreven in het artikel De helderheidswaarde (H) van sierpleisters op gevelisolatiesystemen.

  • Verschillende accessoires

Hoekprofielen, uitzettingsprofielen, afwerkings- en aansluitingsprofielen, Wall-Connect elementen voor aansluitingen met muurkap, dichtingsbanden, … zijn geschikt om verzorgde details uit te voeren. Deze accessoires zullen het risico op barstvorming beperken en de waterdichting, de isolerende en de esthetische eigenschappen verzekeren.

  • Montage-elementen

U vindt alle oplossingen terug in ons artikel over de bevestiging van elementen in een gevelisolatiesysteem, zowel vóór als na de plaatsing ervan.

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies".

Meer lezen