Veelgestelde vragen

Mijn sierpleister SKAP is beschadigd en ik zou die willen herstellen, hoe ga ik te werk ?

In geval van plaatselijke beschadigingen in een afwerking met Knauf SKAP is het mogelijk om deze zones met hetzelfde product te herstellen. Op voorwaarde dat de wapeningsmortel en de isolatiepanelen niet beschadigd zijn kunnen wij de volgende procedure aanraden :

  • Het sierpleister op de betrokken zones volledig afkappen, grondig reinigen en ontstoffen.
  • Daarna een laag primer Knauf PG 2 op de droge ondergrond aanbrengen, en minimaal 24 uur wachten alvorens de Knauf SKAP (met dezelfde kleurreferentie) toe te passen.

Een tintverschil tussen de herstelde zones en de rest van de gevel kan niet uitgesloten worden, en dit voor meerdere redenen.  Ten eerste omdat een pleister natuurlijk lichtjes van kleur verandert onder effect van UV-straling en luchtvervuiling, en ten tweede omdat pleisters afkomstig van twee verschillende producties nooit exact dezelfde kleur bezitten.

Indien het resultaat echter esthetisch niet aanvaardbaar is of indien u de kleurreferentie van de bestaande SKAP niet meer kent, kan dit opgelost worden door de gevel te schilderen met de verf Knauf EG 800 (op siliconenbasis) na de herstellingen op het oppervlak, en dit om de tint te uniformiseren. De kleurenkaart van de verf Knauf EG 800 is dezelfde als die voor de Knauf pleisters.

Ik zou graag een cementering aanbrengen op een geverfde ondergrond, is dit mogelijk ?

Het is strikt verboden om een buitenpleister aan te brengen op een geverfde ondergrond, en dit voor verschillende redenen :

  • Sommige verven worden aangetast in een alkalische omgeving. Minerale pleisters behouden tijdelijk een relatief hoge pH-waarde na hun toepassing, wat de verf zou kunnen aantasten en schade zoals barstvorming, onthechtingen, enz. zou kunnen veroorzaken.
  • De hechting van een buitenpleister wordt verzekerd door zijn kleefkracht, maar ook door de mechanische hechting, in die zin dat het pleister in de poriën van de ondergrond dringt om voor een stevige hechting te zorgen. De aanwezigheid van een verf op die ondergrond vermindert of annuleert soms dit effect, met een sterke vermindering van de hechting als gevolg.
  • Niemand kent de kwaliteit van de hechting van de bestaande verf, noch haar vermogen om het gewicht van een buitenpleister te kunnen opvangen.

In het geval van een geverfde ondergrond raden wij u aan om de bestaande verf tot de dragende ondergrond af te kappen, en dit over het ganse oppervlak.

Ik zou graag een donkere/felle kleur willen aanbrengen op mijn gevelisolatiesysteem. Bestaat er een oplossing in de Knauf gamma ?

Om de vraag naar donkere en/of felle kleuren tegemoet te komen, heeft Knauf het product Knauf Fassadol TSR ontwikkeld. Door haar specifieke eigenschappen kan deze gevelverf op basis van siloxaan een groot deel van de zonnestraling weerspiegelen, en hierdoor de thermische spanningen in het gevelisolatiesysteem verlagen. Deze verf moet altijd op een witte sierpleister aangebracht worden ; raadpleeg de technische fiche van het product  voor de verschillende mogelijkheden.

Dit product heeft een eigen kleurenkaart, die op onze website beschikbaar is.

Is het noodzakelijk om de primer Knauf PG 2 te kleuren ? Indien wel, hoe ga ik te werk ?

De Knauf PG 2 is een primer die het absorptievermogen van het basispleister vermindert en die de hechting van de dunne Knauf sierpleisters verbetert. Het is aangeraden om de Knauf PG 2 te kleuren indien de tint van het afwerkpleister relatief donker is ; doordat de primer van witte kleur is, bestaat het risico om de ondergrond doorheen het sierpleister te zien doorschemeren. Om dit product te kleuren gebruikt men meestal de spuiten van het Knauf ColorMix systeem.

Is het verplicht om een sierpleister te plaatsen op de buitenpleisters van de gamma Knauf MiXem?

Verlichte basispleisters van het type Knauf MiXem AIR en Knauf MiXem Light mogen niet ruw gelaten worden en moeten altijd bedekt zijn met een afwerking. Het is daarentegen wel mogelijk om de ruwe cementlook te behouden met de pleister Knauf MiXem Basic en KnaufMiXem Sub. Wij verwijzen graag naar de technische fiches van deze producten voor alle verwerkingsvoorschriften.

Het is echter goed om te benadrukken dat de pleisters MiXem Basic en MiXem Sub niet op alle ondergronden aangebracht kunnen worden ; ze zijn bv. niet geschikt voor ondergronden opgebouwd uit licht metselwerk zoals cellenbeton en sommige types snelbouwsteen.

Kan ik de spuiten Knauf ColorMix gebruiken om de verven Knauf EG 800 of Knauf Minerol te kleuren ?

De spuiten Knauf ColorMix mogen alleen gebruikt worden om de producten Knauf SKAP wit 102 en Knauf PG 2 te kleuren. Voor beide producten dient de volledige inhoud van de spuit gebruikt te worden.

Knauf ColorMix mag niet gebruikt worden om de andere verven van de Knauf gamma te kleuren, zoals Knauf EG 800 of Knauf Minerol, omdat de componenten van de verven niet compatibel zijn met het kleurconcentraat Knauf ColorMix. Het verkregen resultaat kan in geen enkel geval gegarandeerd worden, daar het niet homogeen en niet stabiel in de tijd blijft.

Wij wensen u eraan te herinneren dat de Knauf EG 800 en de Knauf Minerol in de meeste tinten van de Knauf Standard/Classic kleurenkaart beschikbaar zijn.

Is het mogelijk om buitenpleisters van de Knauf MiXem gamma in het kader van gevelisolatiesystemen (ETICS) toe te passen ?

Nee. In geen enkel geval kunnen deze pleisters in dit kader aangebracht worden. Deze zijn veel te zwaar en veel te hard om op isolatiepanelen (van eender welke aard) geplaatst te kunnen worden ; het risico op allerlei schade op zeer korte termijn (onthechtingen, barstvorming aan het oppervlak en in het pleister, …) is heel groot.

Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor de toepassing van een buitenpleister op een gevel in cellebetonblokken ?

Knauf biedt twee verlichte buitenpleisters aan om de basislaag op dit type ondergrond uit te voeren, namelijk de Knauf MiXem Light en de Knauf MiXem AIR. De keuze van het pleister zal volgens de weerstandsklasse van de blokken gemaakt moeten worden.

De Knauf MiXem Light wordt toegepast op cellenbetonblokken van een minimale klasse C4/550, en is dus niet geschikt voor ondergronden met een klasse C2 of C3. Hiervoor heeft Knauf het product Knauf MiXem AIR speciaal ontworpen ; deze kan dus op blokken van een minimale klasse C2/300 volgens onze voorschriften aangebracht worden. Alvorens deze pleisters te plaatsen zal de ondergrond eerst behandeld worden met de primer Knauf Neutral, om het zuigvermogen ervan te verminderen en homogeen te maken.

De laag basispleister moet altijd gewapend worden met het glasvezelwapeningsnet Knauf Autex.

Kan ik een nieuwe SKAP pleister aanbrengen op een bestaande SKAP pleister ?

De toepassing van een nieuwe SKAP op een bestaande SKAP is toegelaten op voorwaarde dat de bestaande ondergrond proper, stabiel en droog is. In dit geval is het aangeraden om de ondergrond grondig te reinigen om alle vervuilingen en onstabiele delen te verwijderen, en dit alvorens het nieuwe pleister aan te brengen. De ondergrond laten drogen na het reinigen, en daarna een nieuwe laag SKAP plaatsen.

Het is mogelijk dat het uiteindelijke uitzicht van het pleister licht verschillend is, doordat de bestaande ondergrond (Knauf SKAP) ruwer is dan een traditionele wapeningsmortel (bv. Knauf SupraCem).

Mag ik uw pleisters op een buitenisolatie in XPS (geëxtrudeerd polystyreen) aanbrengen ?

ETICS zijn complete systemen, dit wilt zeggen dat alle materialen bestudeerd en getest werden om met elkaar compatibel te zijn. Knauf heeft geen ETICS systeem met XPS panelen in haar assortiment.

Knauf bezit daarentegen verschillende ETICS systemen (EPS, rotswol, Diffutherm) waarvoor wij alle garanties kunnen bieden. We verwijzen u in die zin naar onze technische fiches en brochures beschikbaar op onze website.

Waar en hoe dien ik het glasvezelwapeningsnet te plaatsen voor mijn buitenbepleisteringssysteem?

De positie van het wapeningsnet in de pleisterlaag is van cruciaal belang. Het net dient zich in het bovenste derde deel van de laag te bevinden ; voor een laagdikte van bv. 15 mm dient het wapeningsnet op min. 10 mm van de ondergrond ingebed te worden (echter zonder zichtbaar te zijn).

De wapeningsbanden moeten met een minimale overlapping van 10 cm geplaatst worden. Ter hoogte van deur- en vensteropeningen in de gevel worden bijkomende wapeningsstroken (+/- 30 x 50 cm) diagonaal in de hoeken ingebed, teneinde deze kritische zones te versterken.

Wat is het verschil tussen de MiXem Light en de MiXem Basic?

Deze pleisters zijn allebei op basis van kalk en cement, en kunnen zowel binnen als buiten toegepast worden. Het grootste verschil ligt in de aanwezigheid van polystyreenbolletjes in de Knauf MiXem Light, wat het product lichter maakt en bijgevolg geschikt is op lichtere ondergronden (snelbouwstenen, sommige types cellenbeton, enz.).

De verwerking van de Knauf MiXem Light wordt vergemakkelijkt door zijn lichtere karakter, onder andere wat betreft het vlakzetten met de afreilat. Deze eigenschap laat ook toe dat het product in de meeste gevallen zonder hechtmortel kan toegepast worden. De Knauf MiXem Basic is rijker aan cement en dus zwaarder, waardoor een hechtmortel noodzakelijk is om de hechting van het pleister te verzekeren.

De Knauf MiXem Light moet altijd afgewerkt worden met een sierpleister, hetgeen niet altijd vereist is voor de Knauf MiXem Basic.

Op welke zijde van isolatieplaat moet ik de kleefmortel aanbregen ?

Er bestaan 2 varianten van isolatieplaten ins ons gamma : panelen met rechte kanten en panelen met tand en groef. De panelen met rechte kanten zijn identiek op beide zijden ; er bestaat dus geen specifieke zijde voor de verkleving van de panelen op de ondergrond.

Wat betreft de tand-en-groef panelen bezitten ze uiteraard een tand en een groef, maar ook een zijde met afgeschuinde kanten. Deze zijde is de zijde waarop de kleefmortel dient aangebracht te worden. De aanwezigheid van deze afgeschuinde kanten belet de mortel om in de voegen tussen te panelen af te vloeien bij het aandrukken van de platen tegen de ondergrond.

Kan ik buitenpleisters in de winterperiode aanbrengen ?

In theorie is de toepassing van buitenpleisters niet verboden in de wintermaanden. Men dient echter bijzonder voorzichtig te blijven, omdat de weersomstandigheden meestal niet gunstig zijn om deze producten probleemloos te verwerken. Voor de grote meerderheid van de producten is het aangeraden om vanaf + 5 °C (voor de luchttemperatuur en de ondergrondtemperatuur) te werken, tijdens de verwerking en de drogingsfase. Regenachtige omstandigheden en vorstperiodes zijn uiteraard uit den boze.

In geval van twijfel over de weersvoorspellingen is het zeker aan te raden om de werken te verplaatsen naar een gunstigere periode.

Kan ik een nieuwe pleisterlaag aanbrengen op een bestaande buitencementering ?

Indien uw bestaande pleister stabiel (geen holklinkende zones, goed hechtend, geen actieve scheuren, voldoende sterk), duurzaam droog, proper, ontstoft en vrij is van elementen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (verf, waterwerende behandelingen, …), is het inderdaad mogelijk om een renovatielaag toe te passen.

Hiervoor is het aangeraden om producten van het SupraCem gamma te gebruiken. Meestal realiseert men een nieuwe wapeningslaag met de Knauf SupraCem (in combinatie met het wapeningsnet Knauf Isoltex) in een dikte van 5 à 7 mm. Na volledige droging en uitharding van deze pleisterlaag (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) is het mogelijk om een afwerkingslaag toe te passen (zoals bv. de Knauf SKAP).

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de Knauf SupraCem PRO voor de wapeningslaag en de afwerking, omdat dit pleister in de massa getint kan worden volgens onze kleurenkaart. In de overeenkomstige technische fiche zult u meer details vinden over de exacte verwerking.

Dit type renovatie blijft echter vaak een delicate oefening, en wij raden u bijgevolg aan om contact op te nemen met onze technische dienst alvorens de werken op te starten, teneinde de verschillende mogelijkheden te bestuderen.

Knauf maakt gebruik van cookies om u de meest relevante informatie te bieden in functie van uw noden
Meer info Ik aanvaard