De helderheidsindex

De helderheidsindex (H) van sierpleisters op gevelisolatiesystemen

Wat is de helderheidsindex ?

De helderheidsindex is een technische parameter die de helderheid en het weerkaatsingsvermogen van een kleur beschrijft. Deze helderheidsindex wordt aangeduid met de letter H en varieert tussen 0 en 100. Hoe lager de waarde, hoe donkerder de kleur; hoe hoger de waarde, hoe lichter. Zo komt de waarde 0 overeen  met zuiver zwart, en 100 met zuiver wit.gradient_NL.png

De transformatie van licht in warmte-energie veroorzaakt een opwarming van het oppervlak waarmee men rekening moet houden bij gevelisolatiesystemen. Donkere kleuren zullen de warmte-energie gemakkelijker absorberen en zullen dus gevoeliger zijn voor deze thermische en hygrometrische schommelingen. Met andere woorden, hoe donkerder de kleur, hoe hoger de oppervlaktetemperatuur van de gevel. Deze grote thermische variaties kunnen grote spanningen veroorzaken die gepaard gaan met belangrijke uitzettingen en inkrimpingen, die kunnen leiden tot mogelijke barstvorming aan het oppervlak.

Het is bijgevolg belangrijk hiermee rekening te houden bij de keuze van de kleur van de afwerking op gevelisolatie. In die zin worden sommige kleuren met een lage helderheidsindex H uitgesloten in functie van het gekozen gevelisolatiesysteem. In het algemeen komt de kritische helderheidsindex voor minerale sierpleisters (bv. : Knauf Noblo) overeen met een H < 30 en voor sierpleisters op basis van siliconenhars (bv. Knauf SKAP) met een H < 20. Deze waarden kunnen echter variëren in functie van de korrelgrootte, de structuur, de aard van de wapeningsmortel en de type isolatiepanelen (EPS of rotswol).

Het gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Graphite, nl. met EPS isolatiepanelen (extractie uit de technische brochure P322 Komfort-Wall Graphite):

tableau1_NL.jpg

 

 

in bepaalde gevallen is zelfs een afwerking mogelijk met een tot H = 10 , rekening houdend met externe factoren zoals de oriëntatie, de geveloppervlakte, de architectuur van het gebouw,… . Raadpleeg onze technische dienst om te weten wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor uw project.

Het gevelisolatiesysteem Komfort-Wall Protect, nl. met Knauf FKD-MAX C2 of Knauf Volamit 040 (extract van de technische brochure P323 Komfort-Wall Protect):

tableau2_NL.jpg

 

 

De helderheidsindex H van een kleur is terug te vinden op onze Standard/Classic kleurenkaart, onder elke kleurweergave :couleurs_NL.jpg

 

Wilt men toch donkere en felle kleuren toepassen op een gevelisoaltiesysteem, dan kan dit door gebruik te maken van de gevelverf Knauf FASSADOL TSR. Deze verf is gebaseerd op de technologie van Total Solar Reflection (TSR). Lees meer over de TSR technologie in dit artikel of raadpleeg de technische productfiche voor de toepassingsmogelijkheden en uitgebreide verwerkingsrichtlijnen. PENDING - NEED MORE INFO

Wilt u meer weten over gevels ?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies".

Meer lezen