Buitenmuren isoleren

Renovatie van een woning: hoe buitenmuren isoleren?

Men weet dat de wanden van een woning ca. 20 à 25 % van het totale warmteverlies veroorzaken. Bijgevolg is de isolatie van de buitenwanden een onvermijdbare stap indien men een niet of slecht geïsoleerde woning wenst te renoveren, of als men de energetische prestaties wenst te verbeteren.

Ten eerste is het belangrijk om de meest efficiënte en geschikte isolatietechniek te kiezen, in functie van uw eigen situatie.

Voor de isolatie van wanden onderscheidt men 3 verschillende technieken:

 1. isolatie door injecteren/inblazen in de spouw (luchtspouw bij holle muren)
 2. binnenisolatie
 3. buitenisolatie

1. Isolatie door injecteren/inblazen

Injecteren.pngMet deze techniek wordt een isolatiemateriaal in de spouw van een holle muur ingeblazen. Holle muren zijn in de jaren ’50 ontstaan, zonder bijkomende isolatie. In de jaren ’70 is men begonnen met dunne isolatie in de spouw te plaatsen. Met de jaren en met de evolutie van de thermische eisen is deze dikte steeds groter geworden.

Hoewel deze techniek vrij simpel uitgevoerd wordt, is het noodzakelijk om eerst de ondergrond goed te bestuderen. Door de spouw te isoleren ontstaan er grotere thermische en hygrothermische spanningen in de gevelbekleding, met mogelijke schadeverschijnselen in geval van vorstgevoeligheid.

Deze oplossing houdt dus een bepaald risico in indien de voorafgaande studie niet correct gerealiseerd werd (bv. de staat van de spouw controleren, alsook de eigenschappen van de gevelbekleding, de aanwezigheid van koudebruggen, enz.). Bovendien kan men met deze techniek alleen een vrij dunne isolatielaag plaatsen, daar deze afhankelijk is van de dikte van de spouw (doorgaans 4 à 6 cm maximaal). Het is eveneens moeilijk om de correcte uitvoering te controleren na het inblazen.

2. Binnenisolatie

binnenisolatie.pngBij deze techniek wordt een isolatieplaat aan de binnenkant van de muur geplaatst. Het is niet evident om een doorlopende isolatie te voorzien (bv. ter hoogte van vloeren of dwarsmuren), waardoor de behandeling van bouwknopen aanzienlijk vermoeilijkt wordt. Het is belangrijk om in eerste instantie de haalbaarheid van deze methode na te gaan, zodat er geen koudebruggen ontstaan of versterkt worden, met condensvorming als resultaat en bijgevolg mogelijke schimmelontwikkeling. Het is ook van belang om voor een goede waterdampdichtheid te zorgen aan de binnenkant. Eens de isolatie geplaatst wordt, zal de gevelmuur bijgevolg kouder blijven. Om risico op condensatie te vermijden dient men dus een doeltreffende waterdampdichtheid te bereiken; dit is de reden waarom deze oplossing vaan aangevuld wordt met de toepassing van een doorlopend dampscherm voor de isolatie aan de binnenkant.

Boven het risico op condensatie heeft binnenisolatie nog twee belangrijke nadelen:

 • het zal namelijk de thermische inertie van het gebouw verlagen
 • een impact hebben op de verwarming en de elektriciteit, die in bepaalde gevallen afgebouwd en aangepast zullen moeten worden.   
(1)De thermische inertie van een muur is de capaciteit ervan om warmte op te nemen en af te geven. Hoe groter de inertie, hoe trager het opwarmt en afkoelt. Een goede thermische inertie verhoogt het gevoel van thermisch comfort binnen het gebouw.

3. Buitenisolatie

ext - int.jpg

In dit geval gaat men een isolatie plaatsen op de buitenkant van de gevelmuur, en vervolgens beschermen met een afwerking. Onze Knauf gevelisolatiesystemen (Knauf A1 en Knauf B1) laten toe om dit type werken uit te voeren. Allereerst adviseren wij om informatie te vragen bij uw gemeente, om na te gaan of deze werken toegelaten en welke documenten moeten ingediend worden, daar deze oplossing ook een verandering van het geveluitzicht met zich meebrengt. Sommige gevelelementen zoals dorpels, dekstenen en ramen dienen ook aangepast te worden in functie van de voorziene isolatiedikte.

De isolatie langs buiten met onze systemen biedt ook talrijke voordelen, zoals:

 • De mogelijkheid om met grote isolatiediktes te werken (tot 40 cm in functie van het gekozen systeem);
 • Deze techniek maakt het mogelijk om het gebouw met isolatie « in te pakken », waardoor mogelijke koudebruggen vermeden of geschrapt worden;
 • Na de toepassing van buitenisolatie zullen de temperatuurverschillen in de binnenmuren kleiner zijn, en zullen ze hun thermische inertie behouden;
 • Heeft geen impact op de binnenafwerkingen en de technische installaties (verwarming, elektriciteit, …), met verminderde hinder in het gebouw gedurende de werken;
 • Gemakkelijk om de correcte plaatsing te checken, zowel tijdens als na de plaatsing;
 • Grote waaier aan mogelijke afwerkingen (in functie van de geldende stedenbouwkundige richtlijnen). In die zin verwijzen waar naar ons artikel over de keuze van de afwerking.

Besluit

Op basis van bovenstaande is het vrij duidelijk dat buitenisolatie de voorkeur moet genieten indien toegelaten (door de stedenbouw bv.), daar het gunstiger is dan binnenisolatie, zowel op thermisch als op hygrothermisch vlak. Het maakt het ook mogelijk om dikkere isolatie te gebruiken als de overige oplossingen, met een forse verhoging van de isolerende prestaties van de gevel. Bovendien laat deze methode toe om uw gevel te renoveren of te moderniseren, en tegelijk een verbeterd isolatieniveau te bereiken.

In sommige gevallen blijft de plaatsing van binnenisolatie echter een interessante optie wanneer het uitzicht van de gevel niet veranderd mag worden (gebrek aan plaats, niet toegelaten door de stedenbouw, enz.). Zoals hierboven beschreven is het dan van belang om de bestaande situatie goed te bestuderen, daar het om een complexe methode gaat. Het vraagt zowel technische als thermische kennis, zodat er geen oppervlakkige of interne compensatieproblemen kunnen optreden in de wanden.

Knauf bezit enkele specifieke producten en systemen (bv. geïsoleerde voorzetwanden, Knauf InTherm platen, ...) die geschikt zijn voor binnenisolatie. In dit geval raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met onze technische dienst ([email protected]) om aal informatie te verkrijgen voor een correcte verwerking.

systeme isolation knauf
systeme isolation knauf

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies"

Meer lezen