Wanneer pluggen voorzien?

Wanneer pluggen voorzien?

Bij de toepassing van een buitengevelisolatiesysteem (ETICS) is het niet noodzakelijk om steeds pluggen te gebruiken voor de bijkomende bevestiging van de isolatiepanelen. In vele gevallen voldoet de verlijming met de kleefmortel om de hechting van de panelen te verzekeren.

De verificatie van meerderen elementen zal kunnen bepalen of men best pluggen voorziet in combinatie met de verlijming van de panelen. De hoogte van het gebouw, de situatie, de aard en de staat van de ondergrond zijn doorslaggevende factoren. De aard van de isolatie speelt ook een rol, de toepassing van rotswol is bijvoorbeeld steeds gelinkt aan het gebruik van pluggen.

Meer specifiek, in geval van een nieuwe constructie en indien de hoogte van de gevel kleiner is dan 25 m in het binnenland) en 18 m aan de kust, zijn pluggen niet verplicht. Indien het gebouw hoger is, zal het gebruik van pluggen (of niet) van de windlasten afhangen, en het aantal bevestigingen per m² zal door een studiebureau berekend moeten worden.

-Cheville-à-clou-H1-eco---2.jpg

Bij renovatieprojecten vertoont de ondergrond vaak sporen of resten van verf, van bestaande bepleisteringen, vervuiling, enz. Dit kan de hechting van de kleefmortel negatief beïnvloeden en bijgevolg is een bijkomende bevestiging met pluggen aan te raden. In dit geval is het eerder een preventieve maatregel omwille van de staat van de ondergrond. Hetzelfde geldt voor overgangszones tussen verschillende ondergronden of rondom niet-dragende ondergronden (bv. rolluikkasten).

In het algemeen zal men steeds pluggen voorzien bij een toepassing van isolatiepanelen in plafondbereik.

Houten ondergronden (zowel panelen als massieve constructies) zullen eveneens bijkomend geplugd worden met geschikte producten.

De bovenstaande beschrijvingen zijn louter algemene richtlijnen ; in geval van twijfel neemt u best contact op met de technische dienst van de firma Knauf.

U vindt ook meer informatie over het juiste type pluggen in het artikel keuze van de pluggen in functie van hun gebruik.

Knauf maakt gebruik van cookies om u de meest relevante informatie te bieden in functie van uw noden
Meer info Ik aanvaard