Wanneer pluggen voorzien?

Wanneer pluggen voorzien?

Bij de toepassing van een buitengevelisolatiesysteem (ETICS) is het niet noodzakelijk om steeds pluggen te gebruiken voor de bijkomende bevestiging van de isolatiepanelen. In vele gevallen voldoet de verlijming met de kleefmortel om de hechting van de panelen te verzekeren.

De verificatie van meerderen elementen zal kunnen bepalen of men best pluggen voorziet in combinatie met de verlijming van de panelen. De hoogte van het gebouw, de situatie, de vlakheid en de mechanische weerstand van de ondergrond zijn doorslaggevende factoren. De aard van de isolatie kan ook een rol spelen, bij de toepassing van de rotswolpanelen Knauf VOLAMIT is het gebruik van bijkomende pluggen steeds vereist.

Voor nieuwe metselwerken kan men in het algemeen stellen dat de trekweerstand en de vlakheid van de ondergrond aan de geldende normen voldoen en bijgevolg geschikt zijn voor een plaatsing van EPS-isolatie door verkleving alleen, indien de windlasten kleiner zij dan 2000 Pa.

Bij hoge gebouwen, of gebouwen gelegen in zones met zware windbelasting, is het belangrijk om de windlasten te laten berekenen door een gespecialiseerd bureau. Op basis van deze geschatte windlasten is het vervolgens mogelijk om het vereiste aantal pluggen per m² te bepalen om deze lasten op te vangen.

Bij renovatieprojecten is het vooral van belang om eerst de ondergrond goed te bestuderen (vlakheid, trekweerstand, aanwezigheid van verf- of pleisterresten, enz.), teneinde de eventuele noodzaak aan pluggen te bepalen. Indien sommige van deze criteria moeilijk te beoordelen zijn, zal een bijkomende mechanische bevestiging steeds aan te raden zijn. In dit geval is het eerder een preventieve maatregel omwille van de staat van de ondergrond. Hetzelfde geldt voor overgangszones tussen verschillende ondergronden of rondom niet-dragende ondergronden (bv. rolluikkasten).

Hieronder vindt u een schets met het overzicht van de verschillende criteria die een rol spelen op het gebruik van pluggen. Deze tabel gaat louter over verticale wanden; bij een toepassing van een gevelisolatiesysteem op plafonds moeten pluggen altijd gebruikt worden.

 

schéma cheville NL.png

 

De bovenstaande beschrijvingen zijn louter algemene richtlijnen; in geval van twijfel of bij ongewone ondergronden neemt u best rechtstreeks contact op met de technische afdeling van Knauf om de nodige informatie te verkrijgen.

U vindt ook meer informatie over het juiste type pluggen in het artikel keuze van de pluggen in functie van hun gebruik.

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies".

Meer lezen