Buitengevelisolatiesysteem in EPS: aandachtspunten

Plaatsing van een buitengevelisolatiesysteem in EPS: aandachtspunten

Met de hedendaagse constructieve eisen worden ETICS-systemen steeds vaker toegepast op de huidige markt, zowel bij renovaties als bij nieuwbouw. Hoewel het systeem vrij eenvoudig lijkt, blijft de duurzaamheid ervan sterk afhankelijk van een correcte verwerking van de verschillente componenten. In dit artikel geven wij een korte samenvatting van de meest belangrijke punten in verband met de verwerking van deze systemen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Het is uiteraard essentieel dat de ondergrond geschikt moet te zijn voor het aanbrengen van een ETICS. Zeer algemeen gezien dient het oppervlak duurzaam droog, stabiel en vlak te zijn, en vrij van deeltjes die de hechting van de hechtmortel negatief zouden kunnen beïnvloeden. Wij verwijzen hiervoor naar de technische Knauf P322 over het buitengevelisolatiesysteem B1, waarin de verschillende voorbehandelingen opgesomd worden in functie van de situatie op de werf (bestaande verf- of pleisterlagen, uitbloeiingen, vlakheidsverschillen, enz.).

Verlijming van de isolatiepanelen

Naast de keuze van de geschikte hechtmortel (zie ook ons artikel « ETICS-systemen : de componenten ») speelt ook de verlijmingstechniek een grote rol. Het is mogelijk om ofwel volvlakkig te verlijmen, ofwel met noppen- en randverlijming. In dit laatste geval is het zeer belangrijk om voor een doorlopende randstrook te zorgen, teneinde luchtcirculatie achter het paneel te vermijden. Een contactoppervlak van min. 40 % na verlijming is eveneens vereist. Een machinale toepassing is ook mogelijk, hoewel minder gebruikt in de praktijk ; zie brochure Knauf P322 voor meer details hieromtrent.

Collage par plots

Noppen- en randverlijming

Collage à plein bain

Volvlakkige verlijming

Plaatsing van de isolatiepanelen

De panelen worden tegen de ondergrond aangedrukt en vlakgezet. Men moet hierbij vermijden dat lijmmortel in de voegen kan indringen. De panelen worden tegen elkaar geplaatst, met alternerende voegen (min. 10 cm) ; eventuele open voegen dienen opgevuld te worden met polyurethaanschuim. Opgepast, bij tand- en groefpanelen dient steeds de zijde met de afgeschuinde kanten tegen de ondergrond verlijmd te worden.

Bovendien is het ook van belang dat de voegen tussen de panelen niet in éénzelfde lijn liggen met de hoeken van gevelopeningen (deuren, vensters, enz.) en de aansluitingen tussen de sokkelprofielen. Ter hoogte van de hoeken van het gebouw zal men met een geschikte vertanding werken, zoals op de illustratie hieronder.

Panelen in EPS zijn gevoelig voor UV-licht ; het is bijgevolg noodzakelijke om ze correct te beschermen in geval van langdurige opslag, en om ze vrij snel na hun toepassing te bepleisteren.

Pose panneaux isolants
Pose panneaux isolants
Pose panneaux isolants

Plaatsing van het wapeningsnet

Eens de isolatiepanelen geplaatst zijn, wordt hierna een geschikte wapeningsmortel aangebracht in voldoende dikte, namelijk tussen 5 en 7 mm. Het respecteren van deze dikte is belangrijk in het kader van schokbestendigheid, en om een waterwerende bescherming van de ondergrond te verzekeren. Dit zal er ook voor zorgen dat de voegen tussen panelen zich niet kunnen aftekenen in de afwerkingslaag.

Vervolgens zal de correcte plaatsing van het glasvezelwapeningsnet een belangrijke rol spelen in de preventie tegen barstvorming. Dit wapeningsnet wordt steeds in het buitenste derde deel van de wapeningslaag ingebed (echter mag deze niet meer zichtbaar zijn), en men moet zorgen voor een overlapping van min. 10 cm tussen de wapeningsstroken. Bijkomende stroken zullen diagonaal op de hoeken van gevelopeningen worden geplaatst (deuren, vensters, enz.).

Tenslotte is de vlakheid van deze pleisterlaag ook uiterst belangrijk, zeker indien men kiest voor een dunne afwerkingslaag (zoals de Knauf SKAP bijvoorbeeld). Deze laatste is een dun sierpleister (~ 1,5 mm) en kan hierdoor geen vlakheidsverschillen wegwerken.

bande de renfort (treillis)

Besluit

Dit artikel geeft de grote lijnen voor de verwerking van dit type systeem, maar andere punten dienen uiteraard ook in het oog gehouden te worden (weersomstandigheden, eventuele mechanische bevestiging met pluggen, aansluitingsdetails, …). Zoals reeds vermeld in dit artikel blijft de technische brochure Knauf P322 het referentiedocument over dit thema, en geeft uitgebreide informatie over de algemene verwerkingsprocedure. Indien u echter nog vragen hebt kunt u steeds contact opnemen met onze Technical COmpetence Center ! !

TCC Contacteren

 

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies"

Meer lezen