R Hotel Experience Remouchamps

Project details

Het R hotel experiences van Remouchamps, witte trui in de categorie ‘gevels’!

Vroeger werd je blik bij het verlaten van Remouchamps via de E25 in de richting van Luik of Luxemburg automatisch naar de rechterkant gezogen, in de hoop een glimp op te vangen van wielerliefhebbers die ‘zoals de profs’ de befaamde flanken van de côte de la Redoute bestegen. Vandaag is het eerder de linkerkant van de weg die de aandacht opeist, waar het R hotel experiences sterk in het oog springt. In januari 2017 werd de laatste hand gelegd aan dit pronkstuk. Het is een knap staaltje moderne architectuur met een brandschone beglaasde façade, die gerealiseerd is met de bepleistering en isolerende gevels van Knauf en die zo resoluut de hele omgeving opfleurt.

Het hotel, dat alle standaardservices aanbiedt, maar dat zich eveneens richt op wielerliefhebbers (met name via een bike zone en een bike shop), maakt deel uit van een vastgoedproject dat in 2012 werd opgestart door de Eloy-groep. Het project omvat ook een woonzorgcentrum, appartementsblokken met onder meer serviceflats en een eigen wegennet, die ingebed zijn in een volledig nieuwe wijk. Bouwheer R hotel experiences deed voor het ontwerp van zijn kersverse hotelcomplex een beroep op architectenbureau Herbiet Grosch.

Coherentie dankzij lichte bepleistering

Architect Laurent Grosch: “De volumetrie van het hotel wordt op verschillende manieren gepercipieerd. Het specifieke programma van het project en de uitzonderlijke site leenden zich tot de creatie van een dynamisch en standvastig gebouw met een hedendaagse architectuur, dat zich openstelt voor de omgeving en prachtige uitzichten biedt. Het hotel houdt zich aan de globale architecturale codes van de nieuwe wijk, maar past ze toe in een aangepaste vorm om zijn uitzonderlijke karakter in de verf te zetten.”

“De verdiepingen met de kamers vormen een homogeen geheel met twee bouwlagen”, gaat de architect verder. “Op het gelijkvloers verlengen het sterk beglaasde restaurant en de losgekoppelde technische zones de volumetrische perceptie. Op de lagere niveaus staan de volumes haaks op de hoofdstructuur om het gebouw via een opeenvolging van bordessen te verankeren in het hellende terrein. De combinatie van de massiviteit van deze ondersteunende volumes, de helderheid van de crepivlakken en de riante beglazing op het gelijkvloers maakte het mogelijk om een veelzijdig volumespel te creëren en het prima geïntegreerde geheel een luchtige en coherente aanblik te geven.”

Markante identiteit en visibiliteit dankzij pleistergevel

De gevelmaterialen zijn gekozen door de architecten, in overleg met de bouwheer. Laurent Grosch: “Het R hotel is ingepast in een groter stedenbouwkundig geheel, waarvan de materialen uit hetzelfde gamma stammen en zo de visuele coherentie verzekeren. Het was dus de verwachting dat we die continuïteit garandeerden, al moesten we tegelijk ook wel een specifieke identiteit en uitstraling aan de hotelfunctie koppelen. Los van die stedenbouwkundige continuïteit hebben we voor sierpleister gekozen om een luchtigere volumetrie na te streven en de architecturale compositie een zekere helderheid te geven. Crepi laat ook een zekere vrijheid toe bij de realisatie van de gevel en is bovendien makkelijk te plaatsen. Door de flexibiliteit van het materiaal konden we de primaire lijnen van onze gevel- en volumecompositie beklemtonen.”

SupraCem Pro voor de wapening en SKAP voor de afwerking

De onderneming Réno-Solutions (R-Group) was verantwoordelijk voor de realisatie van de isolerende gevels. Voor haar getuigen de producten van een innovatieve technologie en garanderen ze energie-efficiëntie op de lange termijn. “Bij de realisatie van R hotel experiences hebben we gebruikgemaakt van SupraCem Pro, een standaard wapeningssysteem, bestaande uit een gebruiksklare minerale mortel op basis van kalk/cement, aangevuld met vezels en met waterafstotende eigenschappen. Deze mortel is op een isolerende laag van 26 cm dik geplaatst”, verduidelijkt Pierre Thomas, zaakvoerder van R-Group. “En voor de afwerking opteerde de bouwheer voor lichtbeige SKAP-bepleistering, een sierpleister op basis van siliconenhars.” Ook de architecten zijn vertrouwd met de Knauf-producten, zegt Laurent Grosch: “We zijn het gewend om ermee te werken en hebben er altijd prima resultaten mee geboekt. Bovendien merken we dat ook aannemers graag en vaak met de Knauf-producten werken.”

Bijzonder project door de lengte van de gevel

Zo’n omvangrijke isolerende gevel realiseren is echter geen alledaagse klus. “Het project bracht inderdaad bepaalde bijzonderheden met zich mee”, herinnert Pierre Thomas zich. “We moesten heel wat specifieke lijnen respecteren, en voorts waren er de grote overspanning van de lateien en de beglaasde gevelvlakken. De gevel is een 60-tal meter lang, dus het vergde precisiewerk om over zo’n afstand druiplijsten te plaatsen. Bij de afwerking moesten we eveneens voldoende mankracht voorzien en moesten we tegelijkertijd een perfecte plaatsing van de sierpleister garanderen.” Aan de achterzijde zorgde een overkraging dan weer voor de nodige complexiteit. De professionals volbrachten hun missie echter met glans, tot grote tevredenheid van de bouwheer. Ze maakten van het R hotel experiences in Remouchamps een emblematisch gebouw.

ArchitectLaurent Grosch
GevelbezetterR-Group
Naam systeemSUPRACEM PRO (bestaande pleister / herpleisteren)
Decoratieve korrelpleisterSKAP

R Hôtel Expérience à Remouchamps

Vind je deze referentie leuk?

Configureer de ideale gevel voor uw project!

Configureer uw gevel