Toleranties voor ETICS-systemen

Net zoals voor binnenpleisters gelden er ook toleranties voor de toepassing van buitengevelisolatiesystemen, zowel voor de ondergrond zelf (om een correcte plaatsing van de isolatieplaten te verzekeren) als voor het ETICS-systeem dat op de gevel wordt aangebracht.

Deze toleranties hebben twee hoofdzakelijke doelen:

 • Enerzijds, om een optimale plaatsing van het ETICS-systeem, en vooral van de isolatieplaten, mogelijk te maken. Als de ondergrond onaanvaardbare afwijkingen vertoont, zullen correctieve maatregelen getroffen moeten worden (bv. de voorafgaande toepassing van een egalisatielaag).

ETICS Knauf (2).png

 • Anderzijds, om objectieve criteria te stellen waarop discussies tussen de verschillende partijen kunnen worden gebaseerd, in geval van opmerkingen of klachten na afloop van de werkzaamheden.

Uitvoeringstoleranties

Laten we eerst kijken naar de uitvoeringstoleranties. In de praktijk wordt meestal de toelaatbare afwijking t.o.v. een referentiemaat gemeten. En dit voor verschillende geometrische eigenschappen van de ondergrond en het pleistersysteem. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • De vlakheid van het oppervlak
 • De loodrechtheid
 • De horizontale lijnen van de gevelelementen
 • De rechtheid van de randen
 • De hoekafwijking
 • De niveauverschillen

Bovendien zijn er 2 verschillende tolerantieklassen: de normale afwerking en de speciale afwerking. De speciale afwerking is strenger en moet uitdrukkelijk in de bestekteksten vermeld worden. Als dit niet het geval is, zal altijd de normale afwerking gelden.

Een volledige samenvatting met alle toelaatbare afwijkingen voor elk te controleren punt is beschikbaar in tabel 22 van de Technische Voorlichting (TV) 257 over gevelisolatiesystemen, uitgegeven door Buildwise (vroeger WTCB).

Uitzicht van het afgewerkte systeem

Naast de uitvoeringstoleranties bestaan er ook esthetische overwegingen met betrekking tot het afwerkingspleistersysteem. Punten die gecontroleerd kunnen worden zijn o.a. de volgende:

 • Kleur van het afwerkingspleister
 • Oppervlaktestructuur
 • Ruwheid van de pleisterlaag
 • Verdeling van korrels
 •  …

Deze eigenschappen zijn echter moeilijk meetbaar en daar komt vaak subjectiviteit bij kijken. Bovendien hangt het uitzicht van een pleisterlaag na verloop van tijd af van vele factoren, zoals de oriëntatie, de directe omgeving, het onderhoud of de uitvoering van de geveldetails.

Het meest besproken punt in de praktijk is de kleur van het pleisterwerk. Het is bijgevolg steeds raadzaam om de kleur van het geleverde product te vergelijken (met een referentiestaal) alvorens deze aan te brengen.

Meting van de toleranties

De nauwkeurige meting van de afwerkingstoleranties is eveneens belangrijk en gebeurt doorgaans met speciaal aangepast gereedschap. De TV 257 geeft eveneens gedetailleerde informatie over de uitvoering van deze metingen en van het gebruikte gereedschap.

Besluit

De duurzaamheid en het uiteindelijke uitzicht van een ETICS-systeem worden onder meer bepaald door de correcte navolging van de geldende toleranties. Hoewel deze streng kunnen lijken, zorgen zij voor een goede uitvoering van het systeem en bieden zij een objectieve basis in geval van discussie of onenigheid. Indien u meer vragen hebt over dit thema, aarzel niet om onze technische afdeling aan te spreken.