Onderhoud van een gevel in crepi (ETICS): hoe ga ik tewerk?

 

Uw gevelpleister onderhouden brochure downloaden

 

 

Het onderhoud van een gevelisolatiesysteem is zeker niet te verwaarlozen. Zoals alle materialen die blootgesteld worden aan de klimatologische buitenomstandigheden zal de crepi uiteraard het effect van de tijd ondergaan en, afhankelijk van de situatie, min of meer vuil worden.

We kunnen twee verschillende soorten vervuiling onderscheiden:

  • De atmosferische vervuiling, die gekenmerkt wordt door de afzetting van vuil afkomstig van bedrijven, fijn stof, uitlaatgassen, …
  • De biologische vervuiling, die zich vertaalt door de ontwikkeling van micro-organismen zoals algen op de gevel (bv.: vergroening). Deze micro-organismen zijn van nature aanwezig in de lucht en zetten zich vervolgens van nature op gevels en andere buitenoppervlakken (daken, gevels, terrassen, enz.).

 

In beide gevallen is het duidelijk dat de aard van de vervuiling en de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de geografische ligging, de oriëntatie, de blootstelling aan wind, de agressiviteit van de omgeving, …

Wat bedoelt men met « regelmatig onderhoud »?

Na de uitvoering van de werken valt het « regelmatige onderhoud » van de gevels onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Hoewel er hiervoor geen echte regels bestaan, kunnen wij toch op de volgende punten wijzen.

In eerste instantie gaat het om een jaarlijks onderzoek van het uitzicht van de gevels. Het bestaat uit een visuele inspectie ervan om de eventuele aanwezigheid van scheuren, micro-organismen (groen-, bruin- of zelfs roodachtige vlekken) of zones met een preferentiële waterafvoer te controleren, zodat de gevel indien nodig snel kan worden gereinigd of hersteld.

Tijdens deze visuele inspectie is het ook belangrijk om de afdichting van de aansluitingen te controleren (dichtingsvoegen rond ramen, deuren en dorpels, de aansluiting van dakafvoeren, ...) die, indien nodig, snel hersteld of vervangen moeten worden om waterinfiltratie in het gevelisolatiesysteem te vermijden.

Een regelmatige reiniging (om de 1 à 2 jaar, afhankelijk van de blootstelling) zal voorzien worden, met een zachte borstel of met een waterstraal onder druk. De waterdruk en de spuitafstand moeten aangepast worden om een beschadiging van het pleisterwerk te voorkomen. In het algemeen wordt een druk van 40 tot 60 bar op een afstand van min. 40 cm aanbevolen. Een test op een weinig zichtbaar deel van het pleisteroppervlak wordt echter steeds sterk aanbevolen alvorens over te gaan tot de behandeling van de volledige gevel, dit om schade op het systeem te voorkomen.

Behandeling van de gevel bij sterkere vervuiling

Wanneer de gevel sterk vervuild is met diverse donkere vuildeeltjes, en indien deze geen biologische oorsprong hebben, kunt u een behandeling voorzien met onze Knauf Façade Cleaner.

Knauf Façade Cleaner is een reinigingsproduct die speciaal ontwikkeld werd voor het reinigen van pleisters die door luchtverontreiniging (fijn stof, uitlaatgassen, uitstoot van bedrijven, ...) vervuild werden.

Dit product is bijzonder geschikt voor het reinigen van minerale en organische pleisters. Toch is het altijd aan te raden om het product op een klein oppervlak te testen, om zich van de compatibiliteit met de ondergrond te verzekeren.

Dit product moet altijd worden verdund en gebruikt volgens de aanwijzingen in de technische fiche.

Als er micro-organismen op de gevel aanwezig zijn, zit er niets anders op dan het pleisterwerk te behandelen met een biocide, zoals Knauf Algo-Stop.

Knauf Algo-Stop is een gebruiksklare reinigingsoplossing bestaande uit water en een biocide stof voor de behandeling van buitengevels in crepi.

Micro-organismen zijn algen en/of schimmel die zich op natuurlijke wijze op de gevel afzetten. Ze zijn meestal groenachtig van kleur, maar kunnen soms ook onder de vorm van kleine donkere vlekjes voorkomen (bruin, zwart, enz.).

Knauf Algo-Stop wordt onverdund op de gevel aangebracht. Het is belangrijk om alle toepassings- en voorzorgsinstructies van de technische fiche te respecteren.

In sommige gevallen is het raadzaam om de twee behandelingen te combineren. Zo wordt eerst al het vuil van de stedelijke vervuiling verwijderd met Knauf Façade Cleaner, waardoor Knauf Algo-Stop zich vervolgens beter kan richten op de micro-organismen. Meer informatie over deze producten vindt u in onze brochure: « Onderhoud van uw gevelpleister ».

Indien de gevel zich in een gunstige omgeving voor de ontwikkeling van micro-organismen bevindt en waarin een regelmatige reiniging noodzakelijk is, zal de toepassing van een verflaag na de reiniging het optreden van het fenomeen sterk vertragen. Een verflaag vormt een duurzame bescherming voor uw gevel, omdat het de ruwheid en porositeit van het pleisterwerk vermindert, waardoor onzuiverheden zich moeilijker kunnen vasthechten.