Donkere kleur op gevelisolatie

Knauf Fassadol TSR

KNAUF FASSADOL TSR is een gevelverf voor buitenpleisters, waaronder het gevelisolatiesysteem Knauf B1. Deze verf biedt een bredere kleurenwaaier aan dankzij de TSR “Total Solar Reflection”  technologie.

Om de  meerwaarde van deze technologie goed te begrijpen, komen we even terug op de kenmerken van een kleur :

Een kleur wordt gekenmerkt door haar vermogen om lichtstralen te weerkaatsen, en dit zowel voor donkere, lichte, witte of zwarte kleuren. Deze straling is opgebouwd uit UV-straling (ca. 5 %), zichtbare straling (ca. 43 %) en infraroodstraling (ca. 52 %). Het is vooral deze laatste die de opwarming van een materiaal veroorzaakt. Zie onderstaand grafiek* :

 

  

Graph NL.jpegIedere kleur bezit een helderheidsindex (H). Dankzij de helderheidsindex is het mogelijk om tinten van wit (H = 100) tot zwart (H = 0) te klasseren. Wij verwijzen graag naar ons artikel « De helderheidsindex ». Ter herinnering, de helderheidsindex (H) van sierpleisters aangebracht op gevelisolatiesystemen wordt beperkt tot H ≥ 20 of H ≥ 30 in functie van de aard van het pleister (organisch of mineraal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uitgelegd in het bovenvermelde artikel, hoe donkerder de kleur, hoe meer zonnestraling (en bijgevolg infraroodstraling) geabsorbeerd kan worden. De helderheidsindex van het pleister is dus rechtstreeks gerelateerd tot het weerkaatsingsvermogen van infraroodstraling, en dus ook tot het risico op oververhitting, zoals in onderstaand schema :

Réflexion NL.jpeg

Een ander factor die dit vermogen kan beïnvloeden is de pigmentatie van de kleur, in die zin dat sommige pigmenten (zoals zwart) warmer worden dan anderen (zoals bv. rood) onder invloed van infraroodstraling, ook al bezitten ze dezelfde helderheidsindex H.

Het voordeel van de TSR technologie

Zoals de naam het zegt is de TSR « Total Solar Reflection » technologie gebaseerd op het weerkaatsingsvermogen van deze infraroodstraling, dankzij een specifieke pigmentatietechniek. Met andere woorden wordt het weerkaatsingsvermogen van de kleur dankzij deze technologie verhoogd, en dit laat dus toe om donkerdere en fellere kleuren te creëren, die op gevelisolatiesystemen kunnen toegepast worden zonder risico op oververhitting. Wij hebben dus een specifieke kleurenkaart Knauf Fassadol TSR ontwikkeld, waarbij de meeste kleuren een helderheidsindex H < 20 bezitten. Deze kleurenkaart is beschikbaar op onze website www.knauf.be via volgende link : Fassadol TSR Kleurenkaart.

Wij wensen echter te benadrukken dat de verf Knauf Fassadol TSR alleen onder bepaalde voorwaarden aangebracht kan worden. Deze moet altijd tweelagig aangebracht worden op een nieuw en wit sierpleister zoals Knauf SKAP, Knauf Noblo, Knauf SupraCem Pro, enz. Wij verwijzen in die zin graag naar de technische fiche van het product. Voor toepassingen op grote en/of sterk aan zon blootgestelde oppervlakken raden wij u aan om op voorhand contact op te nemen met onze technische afdeling voor bijkomende informatie.

Bron: Aggour Mohammed, Statford University

Wilt u meer weten over gevels?

Raadpleeg al onze artikels in de rubriek "Advies".

Meer lezen