De uitvoering van de aansluiting tussen mijn gevelisolatie en een sokkel in natuursteen

De plaatsing van een sokkel in natuursteen onder een gevelisolatiesysteem (ETICS) is een vaak voorkomend detail, daar dit materiaal een hoge weerstand bezit tegen schokken, vuil en vocht. Hoewel dit een verstandige keuze is, is het belangrijk dat de aansluiting tussen de bovenkant van de natuursteen en de basis van het ETICS-systeem correct wordt uitgevoerd, teneinde de duurzaamheid van het pleisterwerk te kunnen verzekeren.

Basisregels

Allereerst is het nuttig om enkele basisregels over onze gevelpleisters te vermelden:

  • Onze gevelpleisters mogen nooit in rechtstreeks contact staan met horizontale of licht hellende oppervlakken waar het water zou kunnen stagneren
  • Aan de basis van een gevelisolatiesysteem moet men ervoor zorgen dat afvloeiend water naar de buitenkant van de gevel afgevoerd wordt.
  • Alle aansluitingen tussen ons gevelisolatiesysteem en andere gevelelementen moeten soepel en waterdicht worden uitgevoerd.

Aansluitingsvoorstellen

Om een sokkel te plaatsen bestaan er 3 verschillende mogelijkheden:

  1. De plintsteen ligt terug t.o.v. het gevelpleister
  2. De plintsteen ligt in hetzelfde vlak als het gevelpleister
  3. De plintsteen steekt uit t.o.v. het gevelpleister

Om een duurzame aansluiting te verzekeren is het belangrijk om bovenstaande regels te respecteren, ongeacht de positie van de sokkel.

 

Geval 1 – Terugliggende sokkel

In dit geval zal men ervoor zorgen dat het gevelisolatiesysteem opgestart wordt met behulp van ons Knauf PERI of Knauf Alu-sokkelprofiel zoals afgebeeld op onderstaande schetsen. Deze profielen bezitten een druiprand, waardoor het water naar buiten wordt afgevoerd. De soepele en waterdichte aansluiting wordt verzekerd door de plaatsing van de Knauf dichtingsband voor voegen, zoals op onderstaande schets te zien.

Geval 2 – Sokkel in hetzelfde vlak

Om een geschikt detail te realiseren moet de bovenkant van de steen worden voorzien van een verhoging die terugligt t.o.v. van het gevelvlak, zoals op onderstaande schets. Dit soort detail vereist specifiek werk op de steen om deze verhoging te creëren. Net als in geval 1 kan het isolerende gevelsysteem worden opgestart met een Knauf PERI profiel of een Knauf Alu-sokkelprofiel, geplaatst volgens dezelfde richtlijnen.

 

Geval 3 – Uitstekende sokkel

De plaatsing van een sokkel die uitsteekt t.o.v. het gevelpleister is eveneens mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De bovenkant van de steen moet namelijk schuin afgesneden worden om te vermijden dat het water op de steen kan stagneren. Het bovenste gedeelte van de afschuining moet in dezelfde lijn liggen als her gevelpleister, zodat afvloeiend water doeltreffend afgevoerd kan worden.

De aansluiting tussen de basis van het gevelisolatiesysteem en de bovenkant van de afgeschuinde sokkel kan op twee manieren gebeuren, ofwel door middel van een Knauf sokkelprofiel, ofwel met een PVC-stopprofiel en een soepele en waterdichte voeg. In ieder geval is de plaatsing van een Knauf dichtingsband voor voegen vereist. Hieronder vindt u twee principeschetsen om dit te illustreren:

De uitvoering van deze werken vereist een goede coördinatie tussen de plaatser van de plintstenen en de gevelaannemer, daar de duurzaamheid van dit detail afhankelijk is van de goede executie ervan.

Besluit

De richtlijnen opgenomen in dit artikel hebben tot doel om uw aandacht te trekken op de correcte opbouw van uw sokkel, en dit reeds bij de ontwerpfase van uw project.

Het belangrijkste punt blijft het afvoeren van afvloeiend water, afhankelijk van het gekozen sokkelsysteem. In alle gevallen dient het gevelisolatiesysteem losgekoppeld te worden van de sokkel (met behulp van de bovengenoemde Knauf profielen en onze Knauf dichtingsband voor voegen), ongeacht of deze terugliggend, uitstekend of in hetzelfde vlak wordt uitgevoerd.

Naast deze tips dient u ook rekening te houden met alle technische voorschriften voor onze gevelisolatiesystemen, die beschikbaar zijn in onze verschillende technische documenten op www.knauf.com.